Barnehagebag

Denne bagen er laget for å gi oversikt når en pakker klær og utstyr til barnehage, ferier og weekender.
Bingel am – alt i bag har symboler som barna kan kjenne igjen. Det kan motivere dem til å være med å pakke selv og holde orden underveis. I tillegg fungerer bagen som en huskeliste for far og mor når en skal få med nødvendig utstyr til en ny barnehageuke. Bagen kan henges opp som et oversiktlig skap og det ligger med bytteposer. I bytteposene kan en ta med hjem det som må skiftes/tørkes til neste dag.
Bingel am – alt i bag er også laget for å kunne brukes av voksne.

Hver del i dette produktet er nøye gjennomtenkt og planlagt for å gi en enklere hverdag for småbarnsfamilier.
Jeg håper du vil få stor nytte og glede av Bingel am – alt i bag.
Mer om bagen kan du lese på http://barnehagebag.no

Mvh
Silje Edland